Category: Technologie informacyjne

Wyszukiwanie Informacji – GOOGLE

Wyniki i odpowiedzi do zadań należy wkleić do pliku i przesłać na Portal Edukacyjny. Jak zrobić zrzuty ekranowe? Czy wszechświat jest skończony? Jaka jest jego zbadana średnica? Skorzystaj również z wyszukiwarki danych naukowo-encyklopedycznych http://www.wolframalpha.com/ Jaka...

Prezentacja multimedialna – techniki tworzenia prezentacji

Utwórz prezentację dla firmy: Hartwig Gdynia/mBank/COMARCH/Merlin.pl/Morliny: wykorzystaj slajdów wzorcowy (!) zobacz przykłady tworzenia slajdów wzorcowych w systemach identyfikacji wizualnej: – Identyfikacja PWr – Identyfikacja UG – Prezentio umieść logo w lewym-górnym lub prawym-dolnym rogu możesz utworzyć...

Arkusz kalkulacyjny – lab. 3

1. Otwórz plik  2. Za pomocą funkcji wyszukaj.pionowo (vlookup) dopasuj miasto do kodów pocztowych 3. Otwórz plik praca_z_danymi.xls 4. Wstaw kolumnę „Imię i Nazwisko” w arkuszu Dane. Użyj funkcji wyszukaj.pionowo. Na podstawie inicjałów obsługującego...

Arkusz kalkulacyjny – lab. 2

Odtwórz plik  Zablokuj górny wiersz. Popraw GDYNAI na GDYNIA. Posortuj dane wg „portu wyładunku”. Za pomocą formatowania wurunkowego w kolumnie kon 40′ wstaw zielone strzałki obok wartości większych niż 2. Dla kolumn kon ’20...

Program zajęć i zaliczenie z TI

Plan zajęć obejmuje: MS Excel MS Word Wyszukiwanie informacji w Internecie MS Powerpoint Zaliczenie odbędzie się na ostatnich zajęciach w laboratorium komputerowym, na Portalu Edukacyjnym UG. Zasady zaliczenia ćwiczeń: Test można rozwiązać tylko raz....

Arkusz kalkulacyjny – lab. 1

Polecenia do pliku ćwiczeniowego: Wstaw automatyczną numerację wierszy (kolumna A). Sformatuj dane w kolumnie G na układ liczbowy, 1 liczba po przecinku i separator. Wstaw dzisiejszą datę w komórce C1 (użycie odpowiedniej funkcji). Oblicz...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close