Category: Technologie informacyjne

Formatowanie danych w Excelu

Formatowanie kolumn, wierszy i arkusza Zmiany szerokości/wysokości kolumn/wierszy można dokonać na trzy sposoby: 1)  zaznaczając  kolumnę/wiersz, który ma być zmieniany a następnie korzystając z polecenia FORMAT/KOLUMNA  lub WIERSZ w menu głównym lub podręcznym, 2) ...

Obliczanie prowizji

Wprowadzanie formuł i obliczeń do komórek Każda komórka posiada swój własny, niepowtarzalny adres składający się z litery określającej kolumnę oraz cyfry określającej numer wiersza, np. A3, M12. Tworząc formułę obliczeniową w Excelu najczęściej posługujemy...

Funkcja JEŻELI

Składnia funkcji JEŻELI(test_logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz) Opis funkcji Pole pierwsze: test logiczny – składa się z trzech elementów: komórkę, która będzie sprawdzana, jeden z sześciu operatorów: >, <, =, >=, <= lub <>, wartość, do...

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Składnia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość, tabela_tablica, nr_indeksu_kolumny, kolumna) Opis funkcji Pole pierwsze: szukana_wartość – wartość poszukiwana; wartość komórki, którą należy znaleźć w pierwszej kolumnie tablicy; może być liczbą, adresem lub łańcuchem tekstowym. Pole drugie: tabela_tablica –...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close