Logowanie do wpisów

Ze względów bezpieczeństwa dostawca hostingu wprowadził dodatkowy system logowania do zabezpieczonych danych.

Przy logowaniu się do zabezpieczonych wpisów, może pojawić się dodatkowe okno logowania (uwaga: wygląd okna uzależniony jest od rodzaju przeglądarki), które należy wypełnić zgodnie z podanym komunikatem:


a następnie ponownie zalogować się do wpisu.