Prawo autorskie i prawa pokrewne – prezentacje

  1. Prawo autorskie i prawa pokrewne | Prawo autorskie – co warto wiedzieć 
  2. Podmiot i przedmiot ochrony autorsko-prawnej | Prawo autorskie – co warto wiedzieć | 1/4
  3. Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce. Case study ninateka.pl | Prawo autorskie – co warto wiedzieć | 3/4
  4. Prawo autorskie w instytucji kultury | Prawo autorskie – co warto wiedzieć | 4/4