Instalacja bloga na serwerze cba.pl

Pierwszy sposób – wykorzystując oprogramowanie udostępnione przez serwis cba.pl.
1. Aby dodać oprogramowanie, należy przejść na menu OPROGRAMOWANIE i kliknąć przycisk DODAJ przy oprogramowaniu worpressa.

Instalacja programu WordPress

Instalacja programu WordPress

2. Dodajemy program wordpress do głównego katalogu (pole ŚCIEŻKA zostawiamy puste lub wpisujemy nazwę katalogu, w którym będzie zainstalowany blog, np. blog).

Dodawanie programu do głównego katalogu

Dodawanie programu do głównego katalogu

3. Przechodzimy do folderu instalacji i przechodzimy kolejne kroki instalacji zgodnie z instrukcją

zrzut-ekranu-2016-10-30-o-20-14-11

Krok 1

Krok 1

Krok 2

Krok 2

Krok 3

Krok 3

Krok 4

Krok 4 (w polu NAZWA UŻYTKOWNIKA wprowadzamy login, którym będziemy się logować do administracji bloga, w polu HASŁO – można wpisać własne hasło do logowania)

Krok 5

Krok 5

Blog został zainstalowany.

 

Drugi sposób – wykorzystując menadżera plików, udostępnionego przez serwis cba.pl.

1. Ścigamy program WordPress ze strony (z wordpress.org)

Program instalacyjny bloga

Program instalacyjny bloga

2. Przechodzimy na zakładkę FTP w panelu użytkownika cba.pl i logujemy się. Proszę pamiętać, że login występuje w postaci: użytkownik_ftp@nazwa_domeny.cba.pl.

3. Przechodzimy do katalogu głównego: nazwa_domeny.cba.pl i klikamy Przyślij.

Katalog główny FTP

Katalog główny FTP

Pojawia się okno wysyłania plików.

Wysyłanie plików na serwer

Wysyłanie plików na serwer

4. Polu Archiwum zip wybieramy z dysku ściągnięty wcześniej spakowany plik WordPressa i akceptujemy pobieranie zielonym „haczykiem”.

5. Ponieważ plik jest automatycznie rozpakowywany w katalogu wordpress, a my chcemy, aby blog ładowany był z katalogu głównego subdomeny, należy przejść do katalogu wordpress, zaznaczyć wszystkie pliki i wybrać w narzędziach ftp polecenie Przenieś.

Przenoszenie plików

Przenoszenie plików

6. Następnie wybieramy katalog główny subdomeny, czyli w tym przypadku /nazwa_domeny.cba.pl, zaznaczamy Ustaw dla wszystkich, akceptujemy przenoszenie i po jego zakończeniu wracamy do katalogu głównego.

Przenoszenie plików

Przenoszenie plików

7. Instalacja WordPress’a wymaga wprowadzenia na początku informacji dotyczących bazy danych. Zaznaczamy zatem plik wp-config-sample.php i zmieniamy jego nazwę na wp-config.php.

8. Po zmianie nazwy edytujemy plik klikając działanie Edycja.

9. Zmieniamy wyświetlanie pliku na CodePress i w liniach:

22  define(’DB_NAME’, 'nazwa_bazy_danych’); – wprowadzamy wcześniej nadaną (zakładce Zarządzaj SQL w panelu użytkownika) nazwę bazy danych, np. admin_cba_pl,
25  define(’DB_USER’, 'nazwa_uzytkownika’); – wprowadzamy wcześniej nadaną nazwę użytkownika, np. admincba,
28  define(’DB_PASSWORD’, 'haslo’); – wprowadzamy hasło użytkownika bazy,
31  define(’DB_HOST’, 'localhost’); – wprowadzamy nazwę hosta, który jest jednakowy dla wszystkich użytkowników hostingu cba.pl, czyli mysql.cba.pl.

10. Po wprowadzeniu danych, przykładowa konfiguracja powinna wyglądać następująco:
define(’DB_NAME’, 'admin_cba_pl’);
define(’DB_USER’, 'admincba’);
define(’DB_PASSWORD’, 'cbaadmin’);
define(’DB_HOST’, 'mysql.cba.pl’);

11. Zapisujemy konfigurację pliku i wracamy do katalogu głównego.

12. Do nowego okna przeglądarki wprowadzamy adres: nazwa_domeny.cba.pl/wp-admin/install.php i postępujemy wg kreatora.

Blog został zainstalowany.