Funkcja JEŻELI

Składnia funkcji

JEŻELI(test_logiczny; wartość_jeżeli_prawda; wartość_jeżeli_fałsz)

Opis funkcji

Pole pierwsze: test logiczny – składa się z trzech elementów:

  • komórkę, która będzie sprawdzana,
  • jeden z sześciu operatorów: >, <, =, >=, <= lub <>,
  • wartość, do której będzie porównywana komórka sprawdzana.

W przypadku, gdy komórkę porównuje się do tekstu, należy wpisać go w cudzysłów.
W prawidłowo zdefiniowanym teście logicznym, na końcu pola powinno się wyświetlić PRAWDA lub FAŁSZ. Tekst wyświetlany na czerwono oznacza, że test logiczny jest nieprawidłowy.

Pole drugie: wartość jeżeli prawda – wartość w wyniku, gdy test logiczny podaje wartość PRAWDA. W polu tym można wpisać tekst, liczbę, odwołanie do komórki, formułę, funkcję.
Pole trzecie: wartość jeżeli fałsz – wartość w wyniku, gdy test logiczny podaje wartość FAŁSZ. W polu tym można wpisać tekst, liczbę, odwołanie do komórki, formułę, funkcję.

Przykłady wykorzystania funkcji

A B C
1 Kryterium Formuła Wynik formuły
2 Sopot =JEŻELI(A2=”Sopot”; „Uzdrowisko”;”Port”) Uzdrowisko
3 Gdynia =JEŻELI(A3=”Sopot”; „Uzdrowisko”;”Port”) Port
4 1 000 =JEŻELI(A4<1500; „Grupa A”;”Grupa B”) Grupa A
5 2 000 =JEŻELI(A5<1500; „Grupa A”;”Grupa B”) Grupa B

 

Prezentacje multimedialne wykorzystania funkcji JEŻELI

Funkcja JEŻELI i formatowanie warunkowe (1346 pobrań)
Zagęszczona funkcja JEŻELI (1544 pobrania)