Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Składnia funkcji

WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość, tabela_tablica, nr_indeksu_kolumny, kolumna)

Opis funkcji

Pole pierwsze: szukana_wartość – wartość poszukiwana; wartość komórki, którą należy znaleźć w pierwszej kolumnie tablicy; może być liczbą, adresem lub łańcuchem tekstowym.

Pole drugie: tabela_tablica – tabela tekstowa, liczbowa lub wartości logicznych, którą należy przeszukać i pobrać dane; należy użyć adresu zakresu lub nazwy zakresu. Tabela powinna być tak zaznaczona, aby w pierwszej kolumnie można było znaleźć wartość poszukiwaną, a z kolejnych kolumn pobrać dane.

Pole trzecie: nr_indeksu_kolumny – numer kolumny w tablicy, z którego pochodzić będzie wynik poszukiwanej wartości.

Pole czwarte: przeszukiwany_zakres (opcjonalnie) – wartość logiczna  wskazująca, czy dopasowanie będzie dokładne (należy wpisać 0 lub FAŁSZ) czy też przybliżone (tabela musi być posortowana; należy wpisać 1, PRAWDA lub pozostawić pole puste).

Przykłady wykorzystania funkcji

Tabelka z danymi i funkcją
A B C
1 Kryterium Formuła Wynik formuły
2 A =WYSZUKAJ.PIONOWO(A2;$C$1:$D$3;2;FAŁSZ) 10%
3 B =WYSZUKAJ.PIONOWO(A3;$C$1:$D$3;2;0) 15%
4 A =WYSZUKAJ.PIONOWO(A4;$C$1:$D$3;2;) 10%
5 C =WYSZUKAJ.PIONOWO(A5;$C$1:$D$3;2;0) 20%
Tabela_tablica
C D
1 A 10%
2 B 15%
3 C 20%

Prezentacja multimedialna

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (1014 pobrań)