Obliczanie prowizji

Wprowadzanie formuł i obliczeń do komórek

Każda komórka posiada swój własny, niepowtarzalny adres składający się z litery określającej kolumnę oraz cyfry określającej numer wiersza, np. A3, M12. Tworząc formułę obliczeniową w Excelu najczęściej posługujemy się adresem komórki, a nie jej zawartością. Każda formuła poprzedzona jest znakiem równości “=“.

Adres postaci A2 jest adresem względnym komórki, kopiując go do innej komórki D3 zmieni się na A3. Adres postaci A$2 jest adresem bezwzględnym. Znak dolara “$” przed numerem wiersza oznacza, że przy kopiowaniu adresu numer ten nie ulegnie zmianie, natomiast zmieni się symbol kolumny. W drugim przypadku znak dolara “$” przed symbolem kolumny oznacza, że przy kopiowaniu adresu kolumna pozostanie ta sama, a zmianie ulegnie numer wiersza.

Prezentacja multimedialna

Obliczanie prowizji (1663 pobrania)