Szczegółowa problematyka seminarium dyplomowego

Gospodarka elektroniczna

 1. Nowe formy prowadzenia działalności w Internecie
 2. Aukcje internetowe
 3. Sklepy internetowe
 4. Rynki elektroniczne
 5. Portale elektroniczne i korporacyjne
 6. Przedsiębiorstwa i organizacje wirtualne
 7. Serwisy społecznościowe
 8. Sharing economy

Bankowość elektroniczna i systemy płatności elektronicznych

 1. Bankowość internetowa
 2. Bankowość telefoniczna i mobilna
 3. Home banking i corporate banking
 4. Art banking
 5. Karty płatnicze
 6. Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej
 7. Systemy rozliczeń finansowych
 8. e-Płatności
 9. Elektroniczne systemy płatności
 10. Systemy kart płatniczych (Visa, MasterCard)

Marketing internetowy

 1. Internet w reklamie
 2. Narzędzia promocji w Internecie
 3. Nietypowe formy promocji online
 4. Reklama w wyszukiwarkach
 5. Kampanie reklamowe w wyszukiwarkach
 6. Pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych
 7. ePublic Relations
 8. Social Media
 9. Web 2.0 w marketingu
 10. Promocja w serwisach społecznościowych
 11. Systemy zarządzania relacjami (CRM)

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności gospodarczej i transporcie

 1. Systemy zarządzania wiedzą
 2. Zintegrowane systemy zarządzania
 3. Systemy elektronicznej wymiany danych
 4. Platformy elektroniczne
 5. Systemy nawigacji satelitarnej
 6. Technologie informacyjne w transporcie multimodalnym i logistyce
 7. Elektroniczne systemy bezpieczeństwa w transporcie