Przeniesienie zajęć z grupą F (Pedagogika)

Zajęcia z Technologii informacyjnych z dnia 14.11. 2010 i 9.01.2011 (z godz. 8.00) z grupą F Pedagogika odbędą się w dniu 9.01.2011 w godz. 13.30-18.20.