Menu rozwijane w CSS

 1. Stwórz klasyczne menu w pliku cw1.html z odnośnikami:
  Kategoria 1,
  Kategoria 2,
  Kategoria 3,
  Kategoria 4.
 2. Sformatuj utworzone menu, tak aby wyświetlało się w poziomie.
 3. Do Kategorii 1 dodaj trzy podkategorie:
  Podkategoria 1.1,
  Podkategoria 1.2,
  Podkategoria 1.3.
  Podobnie zrób z Kategorią 2.
 4. Sformatuj nowe menu, tak aby podkategorie były ukryte.
ul > li > ol {
  display:none;
  list-style-type:none;
  padding:0;
  margin:0;
}
 1. Sformatuj menu rozwijane korzystając z własności position.