Zadania HTML – cz. 2

1. Zwiększamy obszar strony do 1200px, wprowadzamy kolumnę MENU o 180px szerokości reszta wg wzoru:

Zrzut ekranu 2014-11-16 o 23.20.13
2. Dodajemy elementy menu wg wzoru:

Zrzut ekranu 2014-11-16 o 23.24.30

3. Dodajemy czcionkę z Google Fonts.

4. Formatujemy menu:

ul {
   list-style-type: none;
   margin: 0;
   padding: 0;
   overflow: hidden;
}

5. Formatujemy odnośnik:

li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: left;
  padding: 10px;
  text-decoration: none;
  background-color: #ddd;
}

6. Formatujemy zachowanie odnośników po najechaniu kursorem i zaznaczeniu, np.:

/* unvisited link */
a:link {
  color: green;
}

/* visited link */
a:visited {
  color: green;
}

/* mouse over link */
a:hover {
  color: red;
}

/* selected link */
a:active {
  color: yellow;
}