PrestaShop – wprowadzanie produktów

Proszę wybrać siedem dowolnych produktów wg własnych preferencji.

  1. Wprowadź dwie własne kategorie produktów. Kategorie powinny zawierać opis kategorii, obraz i miniaturę kategorii, miniaturę menu oraz opisy SEO. W wybranej kategorii dodaj dwie podkategorie.
  2. Dodaj dwa atrybuty i dowolną liczbę wartości dodawanych produktów.
  3. Dodaj dwie cechy i dowolną liczbę wartości dodawanych produktów.
  4. Dodaj co najmniej po jednym producencie i dostawcy. Uzupełnij dane SEO.
  5. Dodaj do każdej z kategorii produkty (w jednej podkategorii powinny być trzy produkty). Produkty powinny być opisane i zilustrowane kilkoma zdjęciami. Ceny produktów mają być aż 10 razy większe niż w rzeczywistości.