PrestaShop – instalacja i konfiguracja sklepu

Instalacja

 1. Proszę wykonać kopię zapasową bazy danych na cba.pl (MySQL/Eksportuj/SQL/Wykonaj).
 2. W Panelu cba.pl instalujemy program PrestaShop w katalogu presta.
 3. Przechodzimy poszczególne elementy kreatora instalacji.
 4. Proszę zalogować się do Menadżera plików (FTP) i w katalogu presta usunąć katalog install.
 5. Proszę zapamiętać katalog logowania do zaplecza sklepu (np. http://nazwa_subdomeny.cba.pl/presta/admin8g73f22e4n).

Konfiguracja

 1. Po zalogowaniu się do zaplecza przejrzyj polecenie Lokalizacje.
 2. W poleceniu Tłumaczenia dodaj nowy język.
 3. Przejrzyj polecenie Administracja.
 4. Dodaj Szybki dostęp do Nowego atrybutu i Nowego przewoźnika.
 5. Dodaj nowy Profil, nadaj Uprawnienia i przypisz do niego nowego pracownika.
 6. Przejrzyj polecenie Parametry zaawansowane.
 7. Wykonaj backup danych.