Zakładanie kursu na Moodle

Tworzenie kursu

 1. Kurs Moodle: Tworzenie kursu
 2. Moodle – tworzenie nowego kursu
 3. Kurs Moodle: Podstawowa edycja kursu
 4. Dodawanie nowego kursu w Moodle

Dodawanie zasobów

 1. Kurs Moodle: Dodawanie pierwszego zasobu – strona
 2. Kurs Moodle: Adresy URL i zadania
 3. Kurs Moodle: Foldery z zawartością
 4. Tworzenie lekcji z zawartością i pytaniami powtórkowymi w Moodle
 5. Moodle – przykładowa lekcja

Quizy i zadania

 1. Kurs Moodle platforma e-learningowa: Rozwiązywanie zadań
 2. Jak utworzyć quiz/test na platformie Moodle
 3. Jak utworzyć quiz/test na platformie Moodle
 4. Sposób tworzenia testu/quizu na platformie moodle