Category: Edukacja

Prawo autorskie

Przedmiot prawa autorskiego Prawa majątkowe, prawa osobiste, prawa pokrewne Rozpowszechnianie utworu, opracowanie cudzego utworu Dozwolony użytek chronionych utworów Czas trwania autorskich praw majątkowych Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji Ochrona znaków towarowych:...

Zakładanie kursu na Moodle

Tworzenie kursu Kurs Moodle: Tworzenie kursu Moodle – tworzenie nowego kursu Kurs Moodle: Podstawowa edycja kursu Dodawanie nowego kursu w Moodle Dodawanie zasobów Kurs Moodle: Dodawanie pierwszego zasobu – strona Kurs Moodle: Adresy URL...

Media w edukacji – tematy na zaliczenie

Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji Agresja elektroniczna i cyberbullying wśród dzieci i młodzieży Rola internetu w nauczaniu języków obcych Infobrokering i zarządzanie informacją Rola mediów w życiu społecznym Zagrożenia edukacyjne w odbiorze...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close