Arkusz kalkulacyjny – lab. 3

1. Otwórz plik  Kody pocztowe (317 pobrań)

2. Za pomocą funkcji wyszukaj.pionowo (vlookup) dopasuj miasto do kodów pocztowych

3. Otwórz plik praca_z_danymi.xls

4. Wstaw kolumnę „Imię i Nazwisko” w arkuszu Dane. Użyj funkcji wyszukaj.pionowo. Na podstawie inicjałów obsługującego (kolumna M) wpisz w nową kolumnę imię i nazwisko. Aby połączyć teksty użyj funkcji złącze.teksty.

5. Zabezpiecz skoroszyt hasłem.

6. W kolejnym arkuszu zaimportuj średnie kursy walut wg NBP z portalu money.pl. Czy zaimportowane dane będą się automatycznie aktualizowały? Jaka jest różnica między arkuszem a skoroszytem?