Wprowadzanie zadań do programu MS Project

A. Dodawanie zadań:

 1. Dodaj zadania na wykresie Gantta.
 2. Utwórz podzadania co najmniej 3 poziomu.
 3. Dodaj daty wykonania i zakończenia zadań. Sprawdź ewentualne błędy.
 4. Utwórz co najmniej jedną grupę zadań (zadanie sumaryczne) z podzadaniami na wykresie sieciowym.
 5. Dodaj informacje objaśniające, czego dotyczą grupy danych.
 6. Wstaw zadanie z hiperłączem.
 7. Dodaj jedno zadanie cykliczne.
 8. Dodaj punkty kontrolne (kamienie milowe) do projektu (kształt rombu).
 9. Wstaw numer zadania w konspekcie w nowej kolumnie (Zadania/Formatowanie/Dodaj kolumnę/Numer w konspekcie).

B. Dodawanie zależności między zadaniami:

 1. Utwórz różne rodzaje zależności między zadaniami na wykresie Gantta lub diagramie sieciowym (po połączeniu zadań – kliknij na następnik i na karcie Poprzednik wybierz rodzaju zależności):
  Zrzut 15-04-06, 20_10_06
  – ZR – zakończenie rozpoczęcie
  – RR – rozpoczęcie rozpoczęcie
  – ZZ – zakończenie zakończenie
  – RZ – rozpoczęcie zakończenie
 2. Wyświetl etykiety łączy.
 3. Zmień układ połączeń na diagramie sieciowym z układu liniowego na prosty (Formatowanie/Układ lub Łącza proste).
  Zrzut 15-04-06, 20_13_19
  Uwaga! Każde zadanie musi mieć poprzednik i następnik (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego). Proszę sprawdzić na diagramie sieciowym czy są wszystkie połączenia.

C. Ustawianie czasu wykonania zadań (Uwaga! zadanie sumaryczne sumuje dni robocze wg czasu wszystkich podzadań, a nie dni kalendarzowe):

 1. Dodaj czas wykonania zadania:
  – planowanie automatyczne – zmiana w jednym zadania, zmienia zadania zależne
  – ręczne planowanie – zmiana w jednym zadania nie powoduje zmian w innych, trzeba je wykonać ręcznie
 2. Zmień jednostkę czasu dla niektórych zadań: min, godz., d, tyg., m. (karta Ogólne).
 3. Dodaj typy zadań wg nakładu pracy (tylko zadania planowane automatycznie):
  – stała liczba jednostek — po przydzieleniu do zadania zasobów, będą one pracować nawet wtedy, gdy zmieni się czas trwania
  – stały czas trwania — wymaga do ukończenia stałej ilości czasu, niezależnie od tego, jak wiele zasobów przydzielisz do jego wykonania
  – praca stała — czas trwania jest określony przez ilość zasobów przydzielonych do wykonania zadania
  Zrzut 15-04-06, 20_36_33
 4. Dodaj ograniczenia (karta Zaawansowane, Uwaga! Gdy program sam określa harmonogram, wówczas zastosowanie ograniczenia np. Musi rozpocząć się spowoduje nadpisanie daty rozpoczęcia obliczanej na podstawie czasu trwania i daty zakończenia)
 5. Dodaj zadania do osi czasu.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close