Wprowadzanie zadań do programu MS Project

A. Dodawanie zadań:

 1. Dodaj zadania na wykresie Gantta.
 2. Utwórz podzadania co najmniej 3 poziomu.
 3. Dodaj daty wykonania i zakończenia zadań. Sprawdź ewentualne błędy.
 4. Utwórz co najmniej jedną grupę zadań (zadanie sumaryczne) z podzadaniami na wykresie sieciowym.
 5. Dodaj informacje objaśniające, czego dotyczą grupy danych.
 6. Wstaw zadanie z hiperłączem.
 7. Dodaj jedno zadanie cykliczne.
 8. Dodaj punkty kontrolne (kamienie milowe) do projektu (kształt rombu).
 9. Wstaw numer zadania w konspekcie w nowej kolumnie (Zadania/Formatowanie/Dodaj kolumnę/Numer w konspekcie).

B. Dodawanie zależności między zadaniami:

 1. Utwórz różne rodzaje zależności między zadaniami na wykresie Gantta lub diagramie sieciowym (po połączeniu zadań – kliknij na następnik i na karcie Poprzednik wybierz rodzaju zależności):
  Zrzut 15-04-06, 20_10_06
  – ZR – zakończenie rozpoczęcie
  – RR – rozpoczęcie rozpoczęcie
  – ZZ – zakończenie zakończenie
  – RZ – rozpoczęcie zakończenie
 2. Wyświetl etykiety łączy.
 3. Zmień układ połączeń na diagramie sieciowym z układu liniowego na prosty (Formatowanie/Układ lub Łącza proste).
  Zrzut 15-04-06, 20_13_19
  Uwaga! Każde zadanie musi mieć poprzednik i następnik (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego). Proszę sprawdzić na diagramie sieciowym czy są wszystkie połączenia.

C. Ustawianie czasu wykonania zadań (Uwaga! zadanie sumaryczne sumuje dni robocze wg czasu wszystkich podzadań, a nie dni kalendarzowe):

 1. Dodaj czas wykonania zadania:
  – planowanie automatyczne – zmiana w jednym zadania, zmienia zadania zależne
  – ręczne planowanie – zmiana w jednym zadania nie powoduje zmian w innych, trzeba je wykonać ręcznie
 2. Zmień jednostkę czasu dla niektórych zadań: min, godz., d, tyg., m. (karta Ogólne).
 3. Dodaj typy zadań wg nakładu pracy (tylko zadania planowane automatycznie):
  – stała liczba jednostek — po przydzieleniu do zadania zasobów, będą one pracować nawet wtedy, gdy zmieni się czas trwania
  – stały czas trwania — wymaga do ukończenia stałej ilości czasu, niezależnie od tego, jak wiele zasobów przydzielisz do jego wykonania
  – praca stała — czas trwania jest określony przez ilość zasobów przydzielonych do wykonania zadania
  Zrzut 15-04-06, 20_36_33
 4. Dodaj ograniczenia (karta Zaawansowane, Uwaga! Gdy program sam określa harmonogram, wówczas zastosowanie ograniczenia np. Musi rozpocząć się spowoduje nadpisanie daty rozpoczęcia obliczanej na podstawie czasu trwania i daty zakończenia)
 5. Dodaj zadania do osi czasu.