Program zajęć i zaliczenie z TI

Plan zajęć obejmuje:

 1. MS Excel
 2. MS Word
 3. Wyszukiwanie informacji w Internecie
 4. MS Powerpoint

Zaliczenie odbędzie się na ostatnich zajęciach w laboratorium komputerowym, na Portalu Edukacyjnym UG.

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

 1. Test można rozwiązać tylko raz.
 2. Czas trwania testu 60 minut.
 3. Jest składa się z 40 pytań.
 4. Do każdego z pytań podane są cztery odpowiedzi a wśród nich znajduje się tylko jedna poprawna odpowiedź.
 5. Do niektórych pytań pojawi się plik źródłowy niezbędny do jego wykonania.
 6. Pytanie ukazują się na ekranie monitora pojedynczo.
 7. Ocena jest wystawiana po podaniu odpowiedzi na wszystkie pytania i kliknięciu na przycisku Zatwierdź wszystkie i zakończ.
 8. Brak podania jakiejkolwiek odpowiedzi jest uznawany jako błąd (odpowiedź błędna).
 9. Ocenę pozytywną (dostateczna) otrzymuje się po podaniu 21 poprawnych odpowiedzi.

Zaliczenie przedmiotu:

 1. Do indeksu elektronicznego, po pozytywnym zaliczeniu testu, wstawiane jest z ćwiczeń ZAL.
 2. Średnia ocen z testu i z wykładu jest podstawą wpisania oceny końcowej z całości przedmiotu – wykładu.