Modelowanie i symulacja – program zajęć i zaliczenie

Program zajęć:

 1. Analiza danych ilościowych:
  • Modelowanie przy wykorzystaniu prostej regresji liniowej
  • Modelowanie przy wykorzystaniu regresji wielorakiej
  • Modelowanie nieliniowe
 2. Analiza danych jakościowch:
  • Test niezależności chi-kwadrat
  • Test U Manna-Whitneya
  • Test Wilcoxona
 3. Modelowanie symulacyjne

Literatura:

 1. Amir D. Aczer, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa

Zaliczenie:

Projekt.

 

Projekt powinien zawierać:

 1. Cel analizy (do wyboru: modele nieliniowe, analiza dyskryminacyjna)
 2. Wstęp teoretyczny (opis metody i źródła danych)
 3. Analiza danych (w tym wnioskowanie statystyczne – postawienie hipotezy i jej weryfikacja)
 4. Podsumowanie

Podobne wpisy...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close