Licencje Royalty Free

Licencje Royalty Free możemy podzielić na trzy główne: Editorial, Standard oraz Extended (Enchanced).

  • Licencja Editorial najczęściej przedstawia zdjęcia z wydarzeń kulturalnych, sportowych, politycznych lub też sławnych ludzi. Zdjęć tych nie można wykorzystywać komercyjnie bez wykupienia dodatkowych praw dla osób lub mienia znajdujących się na fotografii. Można natomiast bez przeszkód używać takich zdjęć w celach informacyjnych lub edukacyjnych.
  • Licencja Standard jest typową licencją royalty free, która umożliwi nabywcy nieograniczone czasowo i terytorialnie użycie fotografii w wielu obszarach działalności. Zalicza się do zakup zdjęć do plakatów, książek, na strony internetowe, druku ulotek czy materiałów promocyjnych. Niestety licencja standardowa nakłada ograniczenia co do ilościowego użycia danej fotografii.
  • Licencja Extended (Enchanced) jest po prostu rozszerzoną licencją royalty free. Zdjęcia zakupione na tej licencji mogą być użyte np. na opakowaniach produktów konsumenckich, koszulkach czy kubkach bez ograniczeń ilościowych. Niektóre agencje microstock oferują dodatkowe licencje extended do konkretnych zastosowań zdjęć. Najważniejszą z nich jest sprzedaż zdjęcia na wyłączność, którą to licencje oferuje jedynie Dreamstime.

Źródło: http://www.banki-zdjec.pl/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close