Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie

Proszę przygotować prezentacje i przesłać ją na platformę Moodle na temat jednego z niżej wymienionych rodzajów systemów informacyjnych w przedsiębirostwie:

  • systemy transakcyjne (Transaction Processing Systems – TPS),
  • biurowe systemy informacyjne (Office Information Systems – OIS lub Office Automation Systems – OAS),
  • systemy informacyjne zarządzania (Management Information Systems – MIS),
  • systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems – DSS),
  • systemy informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems – EIS),
  • systemy wspomagania kierownictwa (Executive Support Systems– ESS),
  • systemy eksperckie (Expert Systems – ES),
  • systemy oparte o bazy wiedzy (Knowledge Based Systems)