Program księgowy

 1. Proszę założyć konto w serwisie wfirma.
 2. Wprowadzamy dane firmy. Do generowanie numeru NIP i Regon proszę skorzystać z generatora.
 3. Proszę dodać samochód prywatny i samochód ciężarowy.
 4. Dodajemy fakturę zakupu sprzętu nagłaśniającego o wartości netto 10000 zł.
 5. Proszę dodać do środków trwałych sprzęt nagłaśniający .
 6. Dodajemy fakturę zakupu komputera o wartości netto 2000 zł.
 7. Ewidencjonujemy w księgach wyposażenie.
 8. Dodajemy fakturę VAT za wynajem sprzętu na kwotę 5600 zł dla kontrahenta X.
 9. Dodaj zakup oprogramowania do obsługi sprzętu nagłaśniającego na kwotę 2000 zł netto.
 10. Zewidencjonuj zakup oprogramowanie.
 11. Dodaj fakturę proforma za wynajem sprzętu na kwotę 3000 zł netto dla kontrahenta Y.
 12. Dodaj pracownika na umowę zlecenia. Kwota umowy 2000 zł za obsługę imprezy. Pracownik nie jest nigdzie więcej zatrudniony.
 13. Dodaj pracownika na umowę o pracę. Kwota wynagrodzenie 1500 zł.
 14. Dodaj pracownika na umowę o dzieło, wynagrodzenie 150 zł.
 15. Wystaw fakturę zaliczkową do proformy na kwotę 500 zł.
 16. Dodaj fakturę zakupu energii na kwotę 500 zł.
 17. Dodaj fakturę wynajmu sali konferencyjnej w wysokości 1500 zł.
 18. Wystaw fakturę końcową do faktury proforma.
 19. Wystaw rachunki do umowy zlecenia i o dzieło.
 20. Sporządź listę płac za miesiąc kwiecień.
 21. Wylicz składki ZUS i podatek dochodowy.