Dokumenty finansowe i księgowe – polecenia

Podatek dochodowy

1. W nowym dokumencie tworzymy kolumny: Miesiąc, Przychód, Koszty uzyskania przychodu, Dochód, Podatek, Kwota wolna, Zaliczka.

2. Wprowadzamy przychody w 9 różnych miesiącach.

3. Obliczamy koszty uzyskania przychodu. Koszty miesięcznie z jednego zakładu pracy wynoszą 111,25 zł. i pojawiają są tylko w miesiącach, w których wystąpił przychód.

4. Obliczamy dochód i podatek (18%).

5. Wprowadzamy kwotę wolną od podatku. Miesięcznie wynosi ona 46,33 i pojawia się tylko w miesiącach, w których wystąpił przychód. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy.

6. Do komórki A20 wprowadzamy Przychód całkowity i w komórce B20 sumujemy przychody z tabeli.

7. Do komórki A21 wprowadzamy ZUS i obliczamy kwotę ubezpieczenia od przychodu w wysokości 25%.

8. Do komórki A22 wprowadzamy Przychód po odliczeniach i obliczamy go.

9. Do komórki A24 wprowadzamy Koszty całkowite i sumujemy koszty z tabeli.

10. W kolejnych komórkach obliczamy dochód całkowity i podatek. Jeżeli dochód jest mniejszy od 85 528 zł, podatek wynosi 18% minus suma kwoty wolnej od podatku, jeżeli jest większy wówczas do kwoty 14 839,02 zł należy dodać 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.
Formuła: JEŻELI(A25<85528;A25*0,18-SUMA(F2:F13);14839,02+(A25-85528)*0,32)

11. W kolejnych komórkach obliczamy Podatek po odliczeniach oraz Podatek należny (podatek po odliczeniach – zaliczka).

Rachunek ze sprzedaży

1. Pobierz plik: Rachunek (637 pobrań) .
2. W komórce B2 należy wprowadzić formułę, która będzie pobierała nazwę towaru z dolnej części arkusza, identyfikując go po numerze ID.

Dodaj komentarz