Zmienne, stałe i funkcje globalne w programie AweSim!

TNOW – czas bieżący
ATRIB (LTRIB, STRIB) – atrybuty
NNACT(I) – liczba obiektów w czynności I w danym momencie
NNCNT(I) – liczba obiektów, które zakończyły czynność I
NNGAT(etykieta) – status bramki (0 lub 1)
NNRSC(etykieta) – liczba dostępnych jednostek zasobu w danym momencie
NRUSE(etykieta) – liczba jednostek zasobu w użyciu w danym momencie
NNQ(I) – liczba obiektów w zbiorze I w danym momencie czasu