Portal informacyjny

Jeden z polskich portali informacyjnych umożliwia swoim użytkownikom umieszczanie tekstów przez nich napisanych na swoich stronach. Każdy dostarczony artykuł przechodzi przez „sito” redaktorskie zanim trafi na stronę.
Teksty przesyłane są do redakcji średnio co 8 minuty, trafiają do redaktora, który wstępnie sprawdza je przez 5 min (rozkład normalny) i podejmuje decyzję o przesłaniu go do dalszej analizy lub całkowicie odrzuca.
Spośród przesłanych artykułów:

  • 5% jest odrzucanych
  • 30 % z nich sprawdzanych jest przez kolejnego redaktora od 15 do 30 min (rozkł. równomierny – UNFRM) – I grupa
  • 65 % jest na tyle długich, że wymagają od 40 do 80 minut czasu na korektę (rozkł. równomierny – UNFRM) – II grupa

Zbadać, ile artykułów z każdej grupy zostało opublikowanych oraz ich czas oczekiwania na publikacje. Czas symulacji wynosi 600 min.