Naczelnik więzienia

Dom naczelnika więzienia połączony jest podziemnymi przejściami z więzieniem. Prowadzą do niego trzy bramy, otwierane na 5 godz. Pierwsza brama prowadzi bezpośrednio do jego domu, druga do krótkiego tunelu, trzecia do długiego tunelu. Ponieważ naczelnik jest już leciwego wieku, nie zawsze pamięta, która z bram jest w danej chwili otwarta. Prawdopodobieństwo otwarcia każdej z bram wynosi kolejno 0.3, 0.25 i 0.45. Czas przejścia długim tunelem wynosi średnio 6 godzin (rozkład normalny z odchyleniem standardowym 2 godziny), czas przejścia krótkim tunelem wynosi średnio 3 godziny (rozkład wykładniczy). Znajdź średni czas (10 biegów) potrzebny, by dostać do domu. Czas symulacji 16h.