Granica

Na granicy, co 7 minut pojawiają się dwa rodzaje samochodów. 80% to samochody osobowe, 20% pozostałe. Samochody osobowe obsługiwane są od 5 do 15 minut, natomiast pozostałe od 10 do 20. Początkowo zakładamy:
1. samochody z I i II grupy pojawiają co 7 minut – expon(7)
Dodatkowe dane:
2. obsługa samochodów z I grupy to UNFRM(5,15)
3. z II grupy – UNFRM(10,20)
4. dwa stanowiska obsługi
5. czas symulacji – 450 minut

Dodaj komentarz