Zakres materiału z ZZL

  1. Rodzaje pracy i ich charakterystyka.
  2. Modele funkcji personalnej i ich charakterystyka.
  3. Ogólne zasady polityki personalnej.
  4. Szczegółowe zasady polityki personalnej.
  5. Działania przedsiębiorstwa z sferze planowania zatrudnienia przy dobrej koniunkturze gospodarczej.
  6. Działania przedsiębiorstwa z sferze planowania zatrudnienia przy słabej koniunkturze gospodarczej.
  7. Plan doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie.
  8. Planowanie indywidualnego rozwoju pracowników.

Dodaj komentarz