Materiały dydaktyczne dla studentów

Prawo autorskie

Przedmiot prawa autorskiego Prawa majątkowe, prawa osobiste, prawa pokrewne Rozpowszechnianie utworu, opracowanie cudzego utworu Dozwolony użytek chronionych utworów Czas trwania autorskich praw majątkowych Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji Ochrona znaków towarowych:...

Zaliczenie SiWI 2015/2016

A. WordPress – podstawy Dodaj dwie strony. Pierwsza powinna być o tematyce/właścicielu bloga, druga na dowolny temat. Utwórz trzy kategorie wpisów. Strona powinna zawierać min. 7 postów, co najmniej 1000 znakowych. Dwa wpisy powinny być przypisane...

Odwołanie konsultacji i zastępstwa na zajęciach

Z powodu choroby odwołane zostają konsultacje w dniach 07.12.2015-05.01.2016. W trakcie mojej nieobecności zajęcia z Finansów online prowadzone będą przez mgr Michała Laskowskiego, Sklepy i witryny internetowe – prof. Jacka Winiarskiego. Pozostałe wykłady i ćwiczenia odbywać...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close