Materiały dydaktyczne dla studentów

Zakładanie kursu na Moodle

Tworzenie kursu Kurs Moodle: Tworzenie kursu Moodle – tworzenie nowego kursu Kurs Moodle: Podstawowa edycja kursu Dodawanie nowego kursu w Moodle Dodawanie zasobów Kurs Moodle: Dodawanie pierwszego zasobu – strona Kurs Moodle: Adresy URL...

FreeDigitalPhotos.net

Polecenia do systemu CRMCUBE

Proszę zarejestrować się na stronie: http://crmcube.pl. W zakładce Dodaj klienta: – proszę wprowadzić dwie firmy, jedna z firm powinna być wprowadzona do wspólnej książki adresowej dla danej grupy, – proszę wprowadzić dwóch klientów, jeden...

Word – style i spis treści

Omawiane zagadnienia podczas zajęć: edytowanie stylu nagłówków, akapitów itp. tworzenie spisu treści w MS Word (funkcja indeksy i spisy) wstawianie podpisów rysunków, tabel, schematów i ich spisy

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close