Instalacja WordPress

Wprowadzamy w pasku adresu przeglądarki adres http przesłany na maila i instalujemy program:

Krok 4 Krok 1. W polu NAZWA UŻYTKOWNIKA wprowadzamy login, którym będziemy się logować do administracji bloga, w polu HASŁO – można wpisać własne hasło do logowania. Tytuł witryny jest dowolny, można go póżniej zmienić w Ustawieniach.

 

 

 

 

 

Krok 5

Krok 2. Blog został zainstalowany.