Gdzie jesteś Zimo?

Przygotuj stronę wg szablonu (grafika dowolna):


podświetlenie linkowania

 

Dodatkowy kod:

Linia pozioma

plik html

<hr>

plik css

hr { 
  display: block;
  margin-top: 0.2em;
  margin-bottom: 0.2em;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  border-style: inset;
  border-width: 2px;
  background:blue;
}

Nieruchome tło

plik css

body {
  background-attachment: fixed;
}

Generator kodu CSS – narożniki, tło, cieniowanie, tekstura
Wyśrodkowanie menu za pomocą CSS

Strona docelowa: