Informatyka w TiHM – zaliczenie

Systemy online

Kalkulator kosztów frachtu morskiego
Transport kontenerów
Wycena transportu
Kalkulator kosztów transportowych
Marine traffic


Tematyka zaliczenia ćwiczeń

SYSTEMY (1 temat do wyboru)

 1. Systemy informatyczne w transporcie morskim/portach morskich/służbie celnej w zakresie obsługi ładunków drogą morską
 2. Technologie i systemy wykorzystywane w transporcie morskim – AIS/VTS
 3. Standardy przesyłania danych w transporcie – EDIFACT/EANCOM/EAN.UCC
 4. Automatyczna identyfikacja i śledzenie jednostek ładunkowych – standardy GTIN/RFID/GPS/GLONASS/Galileo

OPRACOWANIE POWINNO ZAWIERAĆ

 1. Ogólną charakterystykę systemu
 2. Założenia i budowę systemu, etapy wdrażania
 3. Problemy wdrażania i sposoby ich rozwiązania
 4. Korzyści wynikające z zastosowania systemu

WYMAGANIA REDAKCYJNE

 1. Minimalna liczba stron: 3
 2. Czcionka: 12pt.
 3. Odstęp między wierszami: 1,5 linii
 4. Marginesy: 2,5 cm
 5. Nie stosujemy metody Kopiuj-Wklej

Opracowanie należy przesłać na adres student@dwach.edu.pl w celu otrzymania zaliczenia.


Prezentacja - systemy informacyjne (61 pobrań) – hasło do pliku: nazwa specjalności pisana małymi literami