Odwołane zajęcia

W dniach 03.10-16.10.2016 odwołane zostają wszystkie zajęcia z wyjątkiem seminariów. Terminy ich odrobienia zostaną ustalone na pierwszych laboratoriach.
W sprawie seminarium proszę się zgosić do dr O. Dębickiej.