Zarządzanie projektem ekologicznym – tematyka zajęć

  • Wprowadzenie do problematyki projektów ekologicznych (uwzględnienie specyfiki projektów ekoinnowacyjnych, wymagania użytkowe, ekologiczne, technologiczne)
  • Planowanie projektu ekologicznego (Projektowanie ekologicznego cyklu życia produktu , Identyfikacja działań projektowych, Plan wykonalności projektu, Definiowanie zakresu i struktury podziału pracy,)
  • Prognozowanie czasu i kosztów projektu (Budżetowanie projektu, Zarządzanie i monitorowanie kosztami projektu, Określenie harmonogramu, Siatka zadań – tworzenie, rozbudowa i analiza)
  • Zarządzanie zmianami, jakością i ryzykiem w projekcie ekologicznym (Wprowadzanie zmian do projektu, Identyfikacja ryzyka, Ocena i zapobieganie ryzyka, Definiowanie jakości.

Gdzie szukać projekty ekologiczne:

Literatura:

  • Nowoczesne zarządzanie projektami, pod red. Michała Trockiego, PWE 2012
  • Efektywne zarządzanie projektami, wyd. VI, Robert K. Wysocki, Helion 2013

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close