Zarządzanie projektem ekologicznym – tematyka zajęć

  • Wprowadzenie do problematyki projektów ekologicznych (uwzględnienie specyfiki projektów ekoinnowacyjnych, wymagania użytkowe, ekologiczne, technologiczne)
  • Planowanie projektu ekologicznego (Projektowanie ekologicznego cyklu życia produktu , Identyfikacja działań projektowych, Plan wykonalności projektu, Definiowanie zakresu i struktury podziału pracy,)
  • Prognozowanie czasu i kosztów projektu (Budżetowanie projektu, Zarządzanie i monitorowanie kosztami projektu, Określenie harmonogramu, Siatka zadań – tworzenie, rozbudowa i analiza)
  • Zarządzanie zmianami, jakością i ryzykiem w projekcie ekologicznym (Wprowadzanie zmian do projektu, Identyfikacja ryzyka, Ocena i zapobieganie ryzyka, Definiowanie jakości.

Gdzie szukać projekty ekologiczne:

Literatura:

  • Nowoczesne zarządzanie projektami, pod red. Michała Trockiego, PWE 2012
  • Efektywne zarządzanie projektami, wyd. VI, Robert K. Wysocki, Helion 2013