Funkcje interaktywne

Moduł Blog

 1. Dodajemy nową rolę – Bloger (Ludzie/Uprawnienia/Rola) i nadajemy uprawnienia:
  – Wpis w blogu: Tworzenie nowych wpisów
  – Wpis w blogu: Edycja własnych wpisów
  – Wpis w blogu: Usuwanie własnych wpisów
 2. Dodajemy nowych użytkowników.
 3. Użytkownicy dodają wpisy i komentarze
 4. Wylogowanie:
  – Adres do wylogowania użytkownika: http://nazwa_strony/?q=user/logout
  – Moduł do autowylogowania (w konfiguracji należy zaznaczyć opcje Role Timeout oraz rolę i podać czas autowylogowania)

Moduł Forum

 1. Nadajemy uprawnienia użytkownikom:
  – Temat na forum: Tworzenie nowych wpisów
  – Temat na forum: Edycja własnych wpisów
  – Temat na forum: Usuwanie własnych wpisów
 2. Dodajemy nowe forum i nowe działy
 3. Dodajemy wpisy do dyskusji

Moduł Poll

 1. Nadajemy uprawnienia wszystkim użytkownikom:
  – Głosowanie w ankietach
  – Wycofanie i zmiana swoich głosów
  – Sprawdź szczegóły dla wszystkich głosów
 2. Tworzymy ankietę
 3. Oddajemy głos w ankiecie

Moduł Webform

 1. Nadajemy uprawnienia administratorowi i innym użytkownikom
 2. Tworzymy formularz do przesyłania plików. Formularz powinien zawierać pola: Select options, Plik, e-mail i kilka dowolnych
 3. Dodajemy adres e-mail, na jaki mają przychodzić ankiety
 4. Dodajemy informację, jaka ma się pojawić użytkownikowi po wysłaniu formularza
 5. Dodajemy adres strony, na jaką zostanie przekierowany użytkownik
 6. Wypełniamy formularz

Moduł Book

 1. Nadajemy uprawnienia
 2. Dodajemy książkę