Tworzenie zasobów

Pojęcia:

  • Zasoby — to aktywa, dzięki którym można ukończyć projekt (osoba, wyposażenie, materiały, zapasy)
  • Tworzenie zasobu — określanie jego dostępności w godzinach, dniach, w dniach tygodnia, itd. (1 osoba może być dostępna przez 50% swojego czasu, tj.20 godzin dla 40-godzinnego tygodnia pracy, inna może być dostępna przez cały czas, np. 40 godzin)
  • czas trwania zadania – jeżeli do wykonania danej pracy jest niewielu ludzi, wówczas takie zadanie zwykle potrwa dłużej niż w sytuacji, gdy osób jest więcej

Typy zasobów:

  • praca — osoba, taka jak programista czy ogrodnik, może być ponownie przypisana, ale nie może zostać wyczerpana czy zużyta; zasób jest przypisywany do zadań w celu wykonania pracy
  • materiał — materiał ma koszt jednostkowy, ale nie zużywa godzin pracy, może jednak zostać wyczerpany
  • koszt — użycie zasobów kosztowych pozwala na elastyczność, gdy idzie np. o podróże czy dostawy — za każdym razem, gdy używasz danego zasobu

Dodajemy zasoby — Zadania/Widok/Arkusz zasobów lub Zasoby/Dodaj zasób:

  • dodaj zasoby pracy – stosownie do potrzeb
  • dodaj zasoby materiałowe – stosownie do potrzeb
  • dodaj zasób kosztowy – stosownie do potrzeb
  • sprawdź na karcie Widok terminarz zespołu i użycie poszczególnych zasobów

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close