Tworzenie zasobów

Pojęcia:

  • Zasoby — to aktywa, dzięki którym można ukończyć projekt (osoba, wyposażenie, materiały, zapasy)
  • Tworzenie zasobu — określanie jego dostępności w godzinach, dniach, w dniach tygodnia, itd. (1 osoba może być dostępna przez 50% swojego czasu, tj.20 godzin dla 40-godzinnego tygodnia pracy, inna może być dostępna przez cały czas, np. 40 godzin)
  • czas trwania zadania – jeżeli do wykonania danej pracy jest niewielu ludzi, wówczas takie zadanie zwykle potrwa dłużej niż w sytuacji, gdy osób jest więcej

Typy zasobów:

  • praca — osoba, taka jak programista czy ogrodnik, może być ponownie przypisana, ale nie może zostać wyczerpana czy zużyta; zasób jest przypisywany do zadań w celu wykonania pracy
  • materiał — materiał ma koszt jednostkowy, ale nie zużywa godzin pracy, może jednak zostać wyczerpany
  • koszt — użycie zasobów kosztowych pozwala na elastyczność, gdy idzie np. o podróże czy dostawy — za każdym razem, gdy używasz danego zasobu

Dodajemy zasoby — Zadania/Widok/Arkusz zasobów lub Zasoby/Dodaj zasób:

  • dodaj zasoby pracy – stosownie do potrzeb
  • dodaj zasoby materiałowe – stosownie do potrzeb
  • dodaj zasób kosztowy – stosownie do potrzeb
  • sprawdź na karcie Widok terminarz zespołu i użycie poszczególnych zasobów