Prognozowanie procesów ekonomicznych – program i zaliczenie

Tematyka ćwiczeń:

  1. Wprowadzenie do pakietu narzędzi Statistica.
  2. Prognozowanie zjawisk gospodarczych – modele liniowe.
  3. Prognozowanie zjawisk gospodarczych – modele nieliniowe.
  4. Prognozowanie zjawisk gospodarczych na podstawie szeregów czasowych.
  5. Prognozowanie na podstawie przyczynowo-skutkowego modelu ekonometrycznego.
  6. Zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

  1. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL, Wyd. Beck, Warszawa 2003
  2. Amir D. Aczer, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa

Warunki zaliczenia:

  1. Zaliczenie pisemne (Portal Edukacyjny UG) na ostatnich zajęciach.
  2. Aktywność na zajęciach.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close