KWZP

Projekt
Charakterystyka podstawowych systemów informacyjnych wspierających procesy zarządzania:
Data Warehouse
Document Management Systems
Supply Chain Management
Field Force Automation
Enterprise Resource Planning
Material Requirements Planning / Material Resources Planning
Sales Force Automation
Warehouse Management Systems
Geographical Information Systems

 

Opis

1. Cel projektu

2. Charakterystyka wybranych grup systemów informacyjnych zarządzania:

  • Przyczyny powstania i historia rozwoju
  • Budowa i funkcjonalność systemu (zdania, wsparcie procesów biznesowych)
  • Rynek dostawców systemu na świecie
  • Rynek dostawców systemów w Polsce
  • Przykładowe wdrożenie systemu (korzyści dla przedsiębiorstwa)