Polecenia i plik do ćwiczeń

Plik do ćwiczeń z Excela w WSSE.

Excel WSSE (536)

Polecenia:

  1. Wprowadź Termin zapłaty i Sposób zapłaty – 18.01.2011, gotówka.
  2. Sformatuj kolumny wg uznania.
  3. Oblicz Wartość towaru.
  4.  Podaj Rabat i oblicz jego Wartość. Na towar polskiego pochodzenia  udzielany jest 5% rabat.
  5. Oblicz Cenę towaru.
  6. Oblicz sumę wartości netto towarów w podziale na towary pochodzenia polskiego i z eksportu.
  7. Oblicz sumę ceny brutto.
  8. Wpisz swoje imię i nazwisko jako wystawca faktury.
  9. Sporządź wykres kołowy procentowy wartości netto poszczególnych owoców

Podobne wpisy...

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close