Węzeł ALTER

Do sklepu co 8 minut spływają zamówienia. Równocześnie dostawy do magazynu odbywają się co 10 minut. Realizacja każdego zamówienia oznacza, że liczba jednostek towarów w magazynie spada o 1, a dostawa – wzrost o 1 jednostkę.  Czas symulacji 4000 minut.

Proszę sprawdzić, jak funkcjonuje system.